Адвокат Тања Б. Божиновић

Промет некретнина

Адвокат за некретнине

Као логичан след знања И искуства стеченог током рада адвокат Тања Б. Божиновић постала је експерт и на пољу промета односно свих других послова везаних за некретнине.

Савремено доба, те убрзана градња као и потреба клијената за њеним услугама резултовало је радом у поступцима прописаним Законом о планирању изградњи објеката. Сигурност , поузданост, тачност у обављању ових послова је адвоката Тању Б. Божиновић учинило препознатљивим у овој сфери рада.

Рад у поступцима које је покретала и завршавала у име и рачун својих клијената инвеститора окончавали су се у виду прибављених грађевинских и употребних дозвола за одређене непокретности,а који рад се коначно реализовао уписом тих непокретности у земљишне књиге.
У ове послове спада и легализација бесправно подигнутих објеката у виду решења о озакоњењу објеката.

Код класичних послова везано за промет некретнина посебно истичемо правну сигурност купца приликом одабира и куповине одређене непокретности.

МОТО ПОУЗДАНОСТ И СИГУРНОСТ У РАДУ АДВОКАТА ТАЊЕ Б. БОЖИНОВИЋ ЈЕ НЕПРИКОСНОВЕН У ОБАВЉАЊУ СВИХ ПОСЛОВА ВЕЗАНИХ ЗА НЕКРЕТНИНЕ.