Адвокат Тања Б. Божиновић

Развод и породично право

Адвокат за развод и породично право

Породично право обухвата питања брака и односа у браку, развода брака, односа у ванбрачној заједници, односа детета и родитеља, усвојења, хранитељства, старатељства, издржавања, имовинских односа у породици, заштите од насиља у породици, поступака у вези са породичним односима и личним именом.

У области породичног права адвокат Тања Б. Божиновић пружа правну помоћи правне услуге у поступку развода брака, али и свим осталим питањима из ове области, а нарочито :

• старатељство над децом
• модел остваривања виђења и других конаката деце и родитеља,
• утврђивање висине доприноса издржавања деце од стране родитеља,
• састављање брачних уговора,
• сачињавање споразума за развод брака,
• покретање и заступање у потупку поништаја брака,
• правне услуге заступања и пружања правне помоћи у поступцима у вези са издржавањем деце и бивших супружника,
• правне услуге везане за вршење родитељског права, односно одузимања или ограничења родитељског права,
као и у поступцима за мере спречавања и заштиту од насиља у породици.