Advokat Tanja B. Božinović

Info

Advokat Tanja b. Božinović

Rođena 03.03. 1960. godine u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu . Položila Pravosudni ispit. Samostalnu advokatsku kancelariju otvorila maja 1996.god. koja od tada radi bez prekida. Član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Vanprofesionalne aktivnosti: član IO Opšteg udruženja preduzetnika opštine Zvezdara 2006-2018, stalni član Republičke izborne komisije (RIK)-2003.god.

Član Rika od 2001-2004.

Predsednik disciplinske komisije u KK “FMP” od 2008-2011.god.

Predsednik disciplinske komisije u KK “Crvena Zvezda” od 2011 i dalje.

Poseduje Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i može da zastupa maloletne učinioce krivičnih dela u svim fazama postupka prema maloletnicima na teritotiji Republike Srbije.

Specijalnosti rada iz oblasti braka i porodičnog prava (zastupanja u brakorazvodnim postupcima, nasilje u prodici, bračne i vanbračne tekovine), zastupanje pred sudovima u svim građanskim stvarima fizičkih lica i pravnih lica, zastupanje u vanparničnim postupcima (lišenje poslovne sposobnosti, ostavinski postupci, izrada zaveštanja odnosno testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspolaganju imovinom za života), kao i izrada svih drugih ugovora kojima se uređuju imovinsko pravni odnosi (ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovori o poklonu, ugovori o zakupu, itd.).