Advokat Tanja B. Božinović

Promet nekretnina

Advokat za nekretnine

Kao logičan sled znanja I iskustva stečenog tokom rada advokat Tanja B. Božinović postala je ekspert i na polju prometa odnosno svih drugih poslova vezanih za nekretnine.

Savremeno doba, te ubrzana gradnja kao i potreba klijenata za njenim uslugama rezultovalo je radom u postupcima propisanim Zakonom o planiranju izgradnji objekata. Sigurnost , pouzdanost, tačnost u obavljanju ovih poslova je advokata Tanju B. Božinović učinilo prepoznatljivim u ovoj sferi rada.

Rad u postupcima koje je pokretala i završavala u ime i račun svojih klijenata investitora okončavali su se u vidu pribavljenih građevinskih i upotrebnih dozvola za određene nepokretnosti,a koji rad se konačno realizovao upisom tih nepokretnosti u zemljišne knjige.
U ove poslove spada i legalizacija bespravno podignutih objekata u vidu rešenja o ozakonjenju objekata.

Kod klasičnih poslova vezano za promet nekretnina posebno ističemo pravnu sigurnost kupca prilikom odabira i kupovine određene nepokretnosti.

MOTO POUZDANOST I SIGURNOST U RADU ADVOKATA TANJE B. BOŽINOVIĆ JE NEPRIKOSNOVEN U OBAVLJANJU SVIH POSLOVA VEZANIH ZA NEKRETNINE.