Advokat Tanja B. Božinović

Razvod i porodično pravo

Advokat za razvod i porodično pravo

Porodično pravo obuhvata pitanja braka i odnosa u braku, razvoda braka, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom.

U oblasti porodičnog prava advokat Tanja B. Božinović pruža pravnu pomoći pravne usluge u postupku razvoda braka, ali i svim ostalim pitanjima iz ove oblasti, a naročito :

• starateljstvo nad decom
• model ostvarivanja viđenja i drugih konakata dece i roditelja,
• utvrđivanje visine doprinosa izdržavanja dece od strane roditelja,
• sastavljanje bračnih ugovora,
• sačinjavanje sporazuma za razvod braka,
• pokretanje i zastupanje u potupku poništaja braka,
• pravne usluge zastupanja i pružanja pravne pomoći u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece i bivših supružnika,
• pravne usluge vezane za vršenje roditeljskog prava, odnosno oduzimanja ili ograničenja roditeljskog prava,
kao i u postupcima za mere sprečavanja i zaštitu od nasilja u porodici.